sprawa rozwodowa

Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód

Jeśli małżeństwo wykazuje przesłanki do utrzymania wówczas sąd może dążyć do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego by uniknąć rozwodu. Sąd wykazuje w tym momencie swoją dobrą wolę i robi wszystko by pojednać zwaśnionych małżonków. Jeszcze przed rokiem 2005 polegało do na przeprowadzeniu posiedzenia pojednawczego. Celem takiego posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją małżonków, całkowita analiza wytoczonego przez jednego z małżonków pozwu o rozwód lub o separację. Continue reading „Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód”