Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód

Jeśli małżeństwo wykazuje przesłanki do utrzymania wówczas sąd może dążyć do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego by uniknąć rozwodu. Sąd wykazuje w tym momencie swoją dobrą wolę i robi wszystko by pojednać zwaśnionych małżonków. Jeszcze przed rokiem 2005 polegało do na przeprowadzeniu posiedzenia pojednawczego. Celem takiego posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją małżonków, całkowita analiza wytoczonego przez jednego z małżonków pozwu o rozwód lub o separację.

mediacje rozwodoweW 2016 roku procedura polega na skierowaniu obojga małżonków na mediacje. Celem mediacji rozwodowej jest porozumienie się ze sobą męża i żony. W momencie trwania tej procedury cała sprawa rozwodowa jest zatrzymana. Jeśli miną minimum 3 miesiące wówczas sąd może wznowić postępowania jeżeli jedna ze stron złożyła stosowny wniosek w celu wznowienia. Jeżeli natomiast minie rok, a żadna ze stron nie wyrazi chęci wznowienia sprawy rozwodowej wówczas jest ona umarzana a małżeństwo nie zostaje unieważnione.

Istnieje też taka możliwość, że sąd widząc w trakcie trwania sprawy, że małżonkowie są w dobrych relacjach skierować ich na mediacje. W trakcie ich trwania między mężem a żoną może dojść do wymiany informacji, zdań, które będą wyjaśniały sporne kwestie między nimi.

Co małżonkowie mogą ustalić w czasie mediacji rozwodowej?

Do spraw, które w tym momencie małżonkowie mogą ustalić zalicza się między innymi kwestie ustalenia kwoty alimentów, dogadanie się odnośnie potrzeb jakie ma rodzina, ustalenie władzy rodzicielskiej, uzgodnienie jak często każda ze stron może spotykać się z dziećmi. Mediacje rozwodowe mogą także pomóc ustalić sporne kwestie odnośnie podziału majątku wspólnego.

W każdej sytuacji sąd nie ma absolutnie żadnego prawa do zmuszenia małżonków ku podjęciu mediacji. Musi być 100% zgody z obu stron na przeprowadzenie takiej procedury. Mąż i żona mają prawo do wybrania mediatora, jeśli nie mogą się zdecydować na konkretną osobę wówczas są kieruje ich do specjalnego ośrodka diagnostycznego, które to zajmuje się sprawami rodzinnymi. Mediator, który bierze udział w mediacjach może mieć wgląd w akta sprawy jeśli uzyska zgodę obu stron i dodatkowo sąd musi wystosować odpowiednie upoważnienie.

Przykład w którym mediacje rozwodowe mogą być stosowne do przeprowadzenia:

Mąż dopuścił się zdrady, ale skończył z romansem, przyznał się przed żoną do niego i wyraził chęć poprawy i pozostania w związku małżeńskim ze swoją żoną do końca życia. Jeśli do momentu, w którym mąż dopuścił się zdrady, małżonkowie żyli w zgodzie, mają wspólne dzieci to wówczas istnieje przesłanka ku temu by sąd skierował taką parę na mediacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *