Co robi prawnik a co adwokat?

pomoc prawna

Wiele osób nie jest w stanie wyjaśnić czym różnią się od siebie poszczególne zawody prawnicze. W związku z tym niejednokrotnie nazwy tych zawodów używane są zamiennie, co stanowi dość duży błąd. Dlatego nim zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy określonego prawnika, warto dowiedzieć się co leży w jego kompetencji.

Czym zajmują się prawnicy?
Zawód prawnika można zaliczyć do najstarszych zawodów świata i nadal wielu młodych ludzi decyduje studiować prawo, co wynika głównie z możliwości rozwoju jakie daje ukończenie tego kierunku oraz bardzo dobrych perspektyw dotyczących wyboru ścieżki zawodowej. Prawnicy jako grupa zawodowa cieszą się dużym zaufaniem w społeczeństwie i chętnie udajemy się do nich, gdy potrzebujemy pomocy dotyczącej rozstrzygnięcia kwestii prawnych, doradztwa w zakresie prawa lub gdy decydujemy się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze sprawy przed sądem.

Osoba po studiach prawniczych uzyskuje dyplom magistra i w zależności od wyboru dalszej specjalizacji i ukończenia aplikacji ma możliwość zostania adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem, syndykiem, rzeczoznawcą lub prokuratorem. W Szczecinie nie jest to łatwe ponieważ konkurencja na rynku adwokackim jest bardzo duża, powstaje wiele kancelarii prawnych. Szczecin jest drugim co do wielkości pod względem konkurencji jeśli chodzi o prawników.

To właśnie aplikacja przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu. Różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi przejawiają się w zakresie kompetencji oraz możliwości do występowania przed sądami powszechnymi. O ile większość osób zdaje sobie z grubsza sprawę z tego czym zajmuje się notariusz, komornik lub rzeczoznawca to nieco więcej problemów nastręczy odpowiedź dotycząca tego jaka jest różnica pomiędzy prawnikiem, adwokatem i radcą prawnym. Dla wielu osób nazwy te są tożsame, dlatego postaram się wyjaśnić na czym polega różnica w tym co robi prawnik a co adwokat oraz czym zajmuje się radca prawny.

Żeby zostać adwokatem trzeba zrobić aplikację

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze i zdobyła tytuł magistra nauk prawnych. Pięcioletnia formacja prawnicza daje ogólną wiedzę z zakresu różnych dyscyplin prawa, do których należy m.in. prawo cywilne, karne lub administracyjne. W dalszym toku nauki możliwe jest podjęcie aplikacji przygotowującej do wykonywania konkretnego zawodu m.in. adwokata, notariusza lub radcy prawnego.

Kancelaria prawna może świadczyć usługi w zakresie udzielania porad prawnych i sporządzania opinii. Z kolei radca prawny jest prawnikiem, który odbył aplikacje radcowską i upoważniony jest do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii oraz do występowania przed sądami powszechnymi.

O kim możemy powiedzieć, że jest adwokatem?

Adwokat jest prawnikiem, który ukończył aplikację adwokacką i może wykonywać analogiczne czynności co radca prawny. Zakres czynności radcy prawnego i adwokata nie jest jednak tożsamy. Tym co stanowi różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami jest możliwość występowania adwokata przed sądami we wszelkich sprawach karnych w roli obrońcy. W pozostałych spraw związanych z prawem rodzinnym, cywilnym czy administracyjnym można udać się zarówno do adwokata jak i do radcy prawnego.

Warto wiedzieć do kogo należy się zwrócić gdy potrzebujemy pomocy prawnej, gdyż zakres kompetencji prawników nie jest jednolity.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *