1

Obsługa prawna klientów indywidualnych

W dzisiejszym świecie, w którym społeczeństwo stało się tak rozbudowane, w wielu dziedzinach życia coraz częstsze stały się różnego rodzaju nagięcia prawa. Już nie chodzi tutaj o przestępstwa dokonywane przez, przykładowo, złodziei często niszczących mienie porządnych ludzi. Bardzo często spotkać można wykorzystywanie przywilejów stanowiska, na którym znajdują się niektóre osoby. Mowa tutaj między innymi o mobbingu, który jest częstym zjawiskiem, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Z innej strony, często występuje również w rodzinach sytuacja, w której jedna osoba znęca się nad innymi osobami, terroryzując je.

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Po kontakcie z Kancelarią prawną w Szczecinie  można uzyskać pomoc prawną, będąc w sytuacji jednej z powyższych. Tak jak mobbing i przemoc fizyczna bywają sprawami, które często są rozpoczynane w kancelarii, tak nie są jedynymi toczącymi się problemami. Obecny świat – dostęp do Internetu, możliwość poznawania wielu ludzi, praktycznie bez wychodzenia z domu – przyczynia się bezpośrednio do osłabiania małżeństw, które (pod wpływem wielu problemów) są osłabione. W takiej sytuacji zdarza się, iż jeden ze małżonków chce poszukać „pocieszenia” gdzieś indziej, umawiając się następnie i wytaczając wynikowo sprawę rozwodową. Takie sytuacji również często występują.

Inną rzeczą, lecz będącą skutkiem poprzedniej, są problemy, jeśli chodzi o alimenty. Bardzo często osoby odpowiedzialne za wychowywanie potomstwa, pomimo sądowego nakazu regularnego płacenia na dziecko, lekceważy ten fakt. Poznańska kancelaria wyciąga pomocną dłoń również takim osobom, oferując profesjonalne doradztwo w zakresie prawa, dzięki czemu nie jest konieczne zatrudnianie wielu innych firm, gdyż wszystko jest na miejscu. Liczy się tutaj efekt, które jest doskonalony przez lata.

pomoc prawna

Co robi prawnik a co adwokat?

Wiele osób nie jest w stanie wyjaśnić czym różnią się od siebie poszczególne zawody prawnicze. W związku z tym niejednokrotnie nazwy tych zawodów używane są zamiennie, co stanowi dość duży błąd. Dlatego nim zdecydujemy się na skorzystanie z pomocy określonego prawnika, warto dowiedzieć się co leży w jego kompetencji.

Czym zajmują się prawnicy?
Zawód prawnika można zaliczyć do najstarszych zawodów świata i nadal wielu młodych ludzi decyduje studiować prawo, co wynika głównie z możliwości rozwoju jakie daje ukończenie tego kierunku oraz bardzo dobrych perspektyw dotyczących wyboru ścieżki zawodowej. Prawnicy jako grupa zawodowa cieszą się dużym zaufaniem w społeczeństwie i chętnie udajemy się do nich, gdy potrzebujemy pomocy dotyczącej rozstrzygnięcia kwestii prawnych, doradztwa w zakresie prawa lub gdy decydujemy się na skorzystanie z pomocy pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze sprawy przed sądem.

Osoba po studiach prawniczych uzyskuje dyplom magistra i w zależności od wyboru dalszej specjalizacji i ukończenia aplikacji ma możliwość zostania adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, komornikiem, syndykiem, rzeczoznawcą lub prokuratorem. W Szczecinie nie jest to łatwe ponieważ konkurencja na rynku adwokackim jest bardzo duża, powstaje wiele kancelarii prawnych. Szczecin jest drugim co do wielkości pod względem konkurencji jeśli chodzi o prawników.

To właśnie aplikacja przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu. Różnice pomiędzy poszczególnymi zawodami prawniczymi przejawiają się w zakresie kompetencji oraz możliwości do występowania przed sądami powszechnymi. O ile większość osób zdaje sobie z grubsza sprawę z tego czym zajmuje się notariusz, komornik lub rzeczoznawca to nieco więcej problemów nastręczy odpowiedź dotycząca tego jaka jest różnica pomiędzy prawnikiem, adwokatem i radcą prawnym. Dla wielu osób nazwy te są tożsame, dlatego postaram się wyjaśnić na czym polega różnica w tym co robi prawnik a co adwokat oraz czym zajmuje się radca prawny.

Żeby zostać adwokatem trzeba zrobić aplikację

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze i zdobyła tytuł magistra nauk prawnych. Pięcioletnia formacja prawnicza daje ogólną wiedzę z zakresu różnych dyscyplin prawa, do których należy m.in. prawo cywilne, karne lub administracyjne. W dalszym toku nauki możliwe jest podjęcie aplikacji przygotowującej do wykonywania konkretnego zawodu m.in. adwokata, notariusza lub radcy prawnego.

Kancelaria prawna może świadczyć usługi w zakresie udzielania porad prawnych i sporządzania opinii. Z kolei radca prawny jest prawnikiem, który odbył aplikacje radcowską i upoważniony jest do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii oraz do występowania przed sądami powszechnymi.

O kim możemy powiedzieć, że jest adwokatem?

Adwokat jest prawnikiem, który ukończył aplikację adwokacką i może wykonywać analogiczne czynności co radca prawny. Zakres czynności radcy prawnego i adwokata nie jest jednak tożsamy. Tym co stanowi różnicę pomiędzy tymi dwoma zawodami jest możliwość występowania adwokata przed sądami we wszelkich sprawach karnych w roli obrońcy. W pozostałych spraw związanych z prawem rodzinnym, cywilnym czy administracyjnym można udać się zarówno do adwokata jak i do radcy prawnego.

Warto wiedzieć do kogo należy się zwrócić gdy potrzebujemy pomocy prawnej, gdyż zakres kompetencji prawników nie jest jednolity.

sprawa rozwodowa

Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód

Jeśli małżeństwo wykazuje przesłanki do utrzymania wówczas sąd może dążyć do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego by uniknąć rozwodu. Sąd wykazuje w tym momencie swoją dobrą wolę i robi wszystko by pojednać zwaśnionych małżonków. Jeszcze przed rokiem 2005 polegało do na przeprowadzeniu posiedzenia pojednawczego. Celem takiego posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją małżonków, całkowita analiza wytoczonego przez jednego z małżonków pozwu o rozwód lub o separację. Continue reading „Postępowania mediacyjne w sprawach o rozwód”

sprawy-rozwodowe

Dobry pozew rozwodowy – Jak go napisać?

Klienci naszej kancelarii najczęściej mają problem z napisaniem pozwu rozwodowego. Postaramy się odpowiedzieć na jedno z najczęściej pojawiających się pytań czyli w jaki sposób powinien być napisany pozew rozwodowy? Publikujemy 4 podstawowe zasady jakie warto uwzględnić w trakcie pisania takiego pozwu. Continue reading „Dobry pozew rozwodowy – Jak go napisać?”